Rekonštrukcie apartmánov na Fatraparku 2

Rekonštrukcie apartmánov na Fatraparku 2

Za posledné roky sme zrekonštruovali niekoľko apartmánov a snažíme sa, aby Fatrapark 2 išiel s dobou. Aby sme vám vždy poskytovali moderné a kvalitné ubytovanie. V tomto článku si môžete pozrieť niekoľko premien rekoštrukcií PRED a PO

Nie sú zrekonštruované ešte všetky apartmány u nás, ale postupne robíme na tom, aby bol zrekonštruovaný každý jeden apartmán na Fatraparku 2 :-)

Pozrite si doterajšie premeny apartmánov:

Rodinné Štúdio č. 306 pred rekonštrukciou:

Rodinné Štúdio č. 306 po rekonštrukcii:

Rodinné Štúdio č. 608 pred rekonštrukciou:

Rodinné Štúdio č. 608 po rekonštrukcii:

© Copyright 2024 | Všetky práva vyhradené