Otvára sa Tatralandia aj Bešeňová

Otvára sa Tatralandia aj Bešeňová

AKTUÁLNE: Aquaparky Tatralandia a Bešeňová sa otvárajú opäť od 19.1.2022. Otvorené pre očkovaných a prekonaných.

od 19.1.2022 je umožnený vstup do VODNÉHO PARKU osobám v režime "OP" bez obmedzenia kapacity

Pod “OP” sa myslia osoby, ktoré sú:


- osoba kompletne očkovaná:
- osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
- osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
- osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
- osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.
- osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

- osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.


od 19.1.2022 je umožnený vstup do WELLNESS & SPA v režime "OP+"


Pod “OP+” sa myslia osoby, ktoré sú:


- osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,

- osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
- osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
- osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
- osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19
- osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
- osoba do 6 rokov veku.


Naďalej platí výnimka pre umelé kúpaliská v zmysle vyhlášky 3/2022 s platnosťou od 19.1.2022 – návštevníci nemusia mať v areáli vodného parku prekryté dýchacie cesty. Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom je však nutné po priestor šatní - tj. vstupný vestibul, a priestor pokladní.

 

© Copyright 2022 | Všetky práva vyhradené